ASA Sp. z o.o. – Głubczyce

Dostawa dwóch adsorpcyjnych osuszaczy powietrza dla potrzeb utrzymania wilgotności w pomieszczeniach produkcyjnych. Osuszacze powietrza, współpracując z dobranymi centralami wentylacyjnymi zapewniły utrzymanie parametru wilgotności względnej poniżej 20%RH dla temperatury od +16C do +20C. Zapewnienie niskich warunków wilgotnościowych ma kluczowe znaczenie dla produkowanych wyrobów farmaceutycznych. Jeden z osuszaczy przygotowano w wersji specjalnej, doposażony dodatkowo w chłodnicę wstępną i agregat skraplając wraz z kompletną automatyką sterującą, zabudowany na jednej ramie. Osiąga on punkt rosy powietrza suchego DP=-20C.  

Lewaco | ASA Sp. z o.o. - Głubczyce