HORTEX – POLSKI OGRÓD

Dobór, dostawa i montaż dwóch systemów osuszania powietrza dla potrzeb osuszania korytarza transportowego i przedsionka między mroźniami. Dostarczone systemy zapewniły:

hortex - HORTEX – POLSKI OGRÓD