HORTEX – POLSKI OGRÓD

Dobór, dostawa i montaż dwóch systemów osuszania powietrza dla potrzeb osuszania korytarza transportowego i przedsionka między mroźniami. Dostarczone systemy zapewniły:

Lewaco|HORTEX – POLSKI OGRÓD